Home » Fantastic Seachtain Of Fun As Gaeilge

Fantastic Seachtain Of Fun As Gaeilge

by Kilkenny Press

Glorious sunshine bathed Johnswell for the second Campa Samhraidh Thobar na Gaeilge as 24 páiste attended the Campa for a week of spraoi, spórt agus scléip as Gaeilge.
The children from Johnswell, Muckalee, Clara and Kilkenny had fun outdoors, baking, cooking, playing sport, dancing, science, doing art, all the while improving their Gaeilge through fun activities.
The páistí again visited to Ann and Fergal in Brennan’s Shop where they practised their Gaeilge.
Liam de Lása from Glór na nGael presented the páistí with prizes and a leabhar as Gaeilge.

Camogie star and local Johnswell legend, Laura Murphy presented the páistí with their certificates and prizes, signed jerseys and answered questions using her own fluent Gaeilge.
A massive thank you went to the Johnswell Community Hall Committee, Geraldine Patterson, Príomhoide Johnswell NS and especially to Ann in Brennan’s Shop for all their help.
The biggest míle buíochas went to the fantastic páistí who made the week so enjoyable and fun, all as Gaeilge.
Bhí an ghrian ag scoilteadh na gcloch i dTobar Eoin don darna seachtain de Champa Samhraidh Thobar na Gaeilge le déanaí, áit ar fhreastail 24 páiste ar an gCampa do sheachtain lán de spraoi, spórt agus scléip as Gaeilge.
Bhí páistí ann ó Thobar Eoin, Maigh Coillí, Clárach agus Cill Chainnigh.

Tháinig laoch camógaíochta áitiúil, Laura Ní Mhurchú Dé hAoine le teastais agus duaiseanna a bhronnadh ar na páistí.
Buíochas ollmhór do Choiste Halla Pobail Thobar Eoin, Geraldine Patterson, Priomhoide Bhunscoil Thobar Eoin agus ach go háirithe do Ann i Siopa Brennan’s as a gcabhair agus as a gcúnamh uilig.
Maith sibh na paistí go léir a d’fhreastail ar an gCampa as an sár-iarracht a dheineadar i rith na seachtaine. Beatha Teanga, Í a labhairt.

Related Articles